Frågor och svar

Du kan enkelt registrera dig via Markalins webbplats genom att ladda upp ditt CV.

Om du lyckas bli med i urvalet för ett för tillfället tillgängligt jobb så borde en konsult återkomma till dig inom 2 veckor från inlämnandet av din ansökan. Alternativt kan du bli kontaktad vid ett senare tillfälle när nya jobbmöjligheter dyker upp.

Om dina färdigheter uppfyller våra kunders behov kommer en representant av Markalin att kontakta dig och diskutera vad som händer näst. Under tiden är du välkommen att fortsätta att bläddra bland lediga jobb.

Alla personuppgifter av sökande används uteslutande för jobbsökning, jobbyte och andra relaterade ändamål. Markalin skyddar dina personuppgifter och hanterar dem med största omsorg.

I Europa rekryterar vi för jobb i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland.

Tidsbegränsad anställning är avsedd för en kort period – dagar, veckor eller månader. Tidsbegränsade jobbmöjligheter via Markalin är en utmärkt möjlighet att prova olika jobb i olika branscher och få värdefull insikt och erfarenhet. Du kan få inkomst medan du söker fast anställning eller anpassa ditt arbete till din livsstil.

Tidsbegränsad till fast anställning kan ge dig ditt drömjobb betydligt snabbare. Som tidsbegränsad anställd får du en chans att lära känna arbetsgivaren och se hur jobbet är medan du visar upp dina färdigheter. Om du gillar jobbet och arbetsgivaren gillar dig så omvandlas den tidsbegränsade anställningen till tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning är långtidsjobb där Markalin agerar som rekryteringskonsult och hittar dig ett jobb hos en arbetsgivare. I början screenas du av Markalins rekryteringskonsult som utvärderar dina färdigheter och hittar dig det jobb som passar bäst bland tillgängliga alternativ.

Vår process för screening av och arbetsförmedling för jobbsökande är avsedd för att hitta rätt person till rätt jobb. Detta inkluderar följande nyckelsteg:

Konsultation – Under den första etappen pratar du med en representant av Markalin för att ge en översikt över din bakgrund och dina karriärmål. Vi granskar ditt CV och hjälper dig att upprätta en professionell profil.

Screening – Efter den första konsultationen genomför vi en utförligare analys av dina styrkor och kompetenser så vi kan samla information för att hitta dig ett perfekt jobb. Som regel inkluderar detta samtal, utvärdering av färdigheter och kontroll av referenser.

Arbetsförmedling – Med en bra insikt i dina färdigheter, erfarenhet och målsättningar väljer våra rekryterare ut de bästa möjligheterna för dig. Vi rekommenderar dig till eventuella arbetsgivare som letar efter dina unika talanger. Vi samordnar jobbsamtalsprocessen och håller dig uppdaterad om varje steg.

Blev du inte nöjd? Har du inte hittat det svar som du ville ha?

Kontakta oss gärna